کارگاه آموزشی

 
  •  مسئولیت پذیری در مقابل مراجعان برای مرکز هیما  به عنوان یک ارزش و چه بسا افتخاری است و  و رعایت اخلاق حرفه ای و رازداری رکن اساسی و تعیین کننده برای است.

  • مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی هیما افتخار دارد دارای مجوز و تحت نظارت بهزیستی و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور است

  • مرکز مشاوره هیما بر آن است تا همگام با آموزش و فرهنگ انتقادپذیر, خود نیز از لطف مخاطبان بهره مند گشته و انتقادات و پیشنهادات آنها را در جهت بهبود خدمات خود دریافت دارد .دوره های ارتباط سالم

دکترعزیز لاچینی

مرکز هیما بر آن است تا همگام با آموزش و فرهنگ انتقادپذیر, خود نیز از لطف مخاطبان بهره مند گشته و انتقادات و پیشنهادات آنها را در جهت بهبود, دریافت دارد.هیما بر آن است تا همگام با آموزش و فرهنگ انتقادپذیر, خود نیز از لطف مخاطبان بهره مند گشته و انتقادات و پیشنهادات آنها را در جهت بهبود, دریافت دارد


کارگاه مهارتهای زندگی

دکتر عزیز لاچینیکنترل استرس، مدیریت خشم ، ارتباط موثر، مهارت حل مسئله ، تفکر نقادانه و..


کارگاه آموزشی فرزند پروری

دکتر امیری


هیما بر آن است تا همگام با آموزش و فرهنگ انتقادپذیر, خود نیز از لطف مخاطبان بهره مند گشته و انتقادات و پیشنهادات آنها را در جهت بهبود, دریافت دارد

کارگاه کنترل خشم

دکتر عزیز لاچینی


هیمابر آن است تا همگام با آموزش و فرهنگ انتقادپذیر, خود نیز از لطف مخاطبان بهره مند گشته و انتقادات و پیشنهادات آنها را در جهت بهبود, دریافت دارد


شکست عشقی و راههای التیام آن

دکتر عزیز لاچینی


هیمابر آن است تا همگام با آموزش و فرهنگ انتقادپذیر, خود نیز از لطف مخاطبان بهره مند گشته و انتقادات و پیشنهادات آنها را در جهت بهبود, دریافت دارد


 

کاربران گرامی جهت مشاهده لیست کامل برنامه های آموزشی مرکز با ما همراه باشید