گروه درمانی

مشاوره خانواده و ازدواج

–         مشاوره قبل از ازدواج

–         مشاوره زوجین در زمینه های ارتقاء سطح رضایت، نارضایتی از زندگی زوجی، خیانت و میل به طلاق

–         تربیت فرزندان در زمینه های تربیت هیجانی، شناختی و اخلاقی

گروه درمانی

گروه درمانی انواع اختلال های روانی

گروه درمانی به منظور پیشگیری از برگشت افسردگی و اضطراب

گروه درمانی خانواده های دارای بیمار روانی

آموزش گروهی شیوه های فرزندپروری

آموزش گروهی راهبردهای بهبود کیفیت زندگی وسیربیماری دربیماریهای مزمن چون بیماران قلبی–عروقی،دیابتی وگوارشی