ناخن جویدن

ناخن جویدن

🔵🔴راهکارهایی برای #ناخن_جویدن_کودکان :

۱) به کودکان تنفس عمیق را آموزش دهید و به آن ها یاد بدهید که آرامش داشته باشند.

۲) دست هایشان را مشت کنند، تا پانزده بشمارند، سپس آن ها را رها کنند؛ با این کار می توانند انقباض و انبساط و آرامش را درک کنند.

۳) دندان های شان را به هم فشار دهند و در حالی که دهان شان بسته است لبخند بزنند و در همین حالت نفس عمیق بکشند، سپس کمی لب های شان را باز کنند و نفس شان را آرام بیرون بدهند.

این تمرین را روزی سه بار انجام دهند.

۴) دست های کودکی که ناخنش را جویده با دست های والدینش را مقایسه کنید

۵) انگشت هایی که جویده شده را با آن هایی که جویده نشده، مقایسه کنید.

۶) انگشت های خودش را با انگشت های دوستانش مقایسه کنید.

۷) از او بخواهید از مجله و کتاب ها دست ها و ناخن های زیبا را جدا کند و در دفتری بچسباند.

۸) وقتی تلویزیون نگاه می کنید، دست های زیبا را به او نشان دهید و بگوئید که چه دست های زیبا و قشنگی دارد.

۹) وقتی ناخن هایش را می جود او را در جلوی آئینه قرار دهید و بخواهید که آن صحنه را ببیند. وقتی کودک ناخن جویدن خودش را در آئینه می بیند این کار را کمتر انجام می دهد.

۱۰) زمان ها و مکان هایی که ناخن جویدن در کودک اتفاق می افتد را یادداشت کنید و بفهمید که چه زمان هایی است.

۱۱) زمانی که کودک را در حال ناخن جویدن می بینید بدون خشم فقط به او آگاهی دهید که ناخنش را می جود.

۱۲) معولا وقتی کودکان دست های شان خالی هست، ناخن های شان را می جوند. سعی کنید توپ های پلاستیکی، خمیر کودک، و چیزهایی که می تواند در دستش بگیرد را به او بدهید تا زمانی که احتیاج دارد آن ها را فشار دهد و با آن ها بازی کند.

۱۳) موقعیت هایی که در آن کودک ناخنش را می جود، عوض کنید. مثلا اگر جلوی تلویزیون است به او بگوئید تنها زمانی می تواند تلویزیون نگاه کند که دست هایش مشغول انجام کاری باشد (یا در حال خمیر بازی باشد یا در حال لگو بازی باشد) و دست هایش در حال فعالیت باشد.

۱۴) برایش یک جدول درست کنید و در آن، زمانی که ناخن هایش را نمی جود ستاره بزنید. وقتی سه یا پنج ستاره گرفت برایش یک جایزه که خودش دوست دارد تهیه کنید.

معولا جایزه ها را از قبل مشخص کنید. مثلا با سه ستاره می تواند یک کتاب جایزه بگیرد. با پنج ستاره می تواند یک عروسک بگیرد.

🖋 برگرفته از گفتار درمانی زرین

دکتر عزیز لاچینی
دکتر عزیز لاچینی
روان درمانگر و خانواده درمانگر

دیدگاه ها بسته شده است