روانشناسی بالینی چیست؟

روانشناسی بالینی چیست؟

 

شاخه ای از علم روانشناسی است که به بحث در زمینه اختلالات روانی و تشخیص و درمان آنها میپردازد.وظایف روانشناس بالینی متنوع و مختلف است،

  • تشخیص بیماریهای روانی از طریق تست و آزمونهای روانی
  • روان درمانی اختلالات روانی
  • تدریس و تحقیق در دانشگاهها

روشهای مختلف درمانی در روانشناسی بالینی وجود دارد که روانشناسانی با توجه به رویکرد نظری که در روانشناسی دارند یکی از آنها را به کارمیبرند به عنوان مثال شناخت درمانی رفتار درانی- روانکاوی و غیره از این روشهای درمانی محسوب میشوند.

دکتر عزیز لاچینی
دکتر عزیز لاچینی
روان درمانگر و خانواده درمانگر

دیدگاه ها بسته شده است