روان درمانی بزرگسالان

روان درمانی

–         کمک به شناخت آسیب های روانی

–         کمک به درمان آسیب های روانی نظیر افسردگی، وسواس، اضطراب و غیره

–         کمک به سازگاری مطلوب با زندگی در افراد مبتلا به آسیب روانی

مشاوره شغلی

–         کمک به انتخاب و تغییر شغل

–         کمک به کاریابی و کارآفرینی

–         کمک به پیشرفت و موفقیت شغلی

–         کمک به بهبود ارتباطات اجتماعی و هوش هیجانی در محیط کار

 

تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی (ترس های مرضی، اضطراب فراگیر، اضطراب اجتماعی، اضطراب امتحان و غیره)

تشخیص و درمان اختلال وسواس

تشخیص و درمان اختلالات خلقی(افسردگی، افسرده خویی، دوقطبی و غیره)

تشخیص و درمان مشکلات رفتاری، هیجانی و بین فردی